Zakład Certyfikacji

Zakład Certyfikacji stanowi wyodrębnioną jednostkę organizacyjną znajdującą się w strukturach OB-RPPD. Zadaniem Zakładu Certyfikacji jest bezstronne prowadzenie procesów certyfikacji dla płyt drewnopochodnych i tworzyw drzewnych wg. naszej polityki i systemu zarządzania, które są zgodne z obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do oceny zgodności wyrobów. Działalność Zakładu Certyfikacji finansowana jest z wpływów uzyskiwanych od wnioskujących o udzielenie certyfikatów i posiadaczy nadzorowanych certyfikatów. Jednostka nie otrzymuje wsparcia finansowego z zewnątrz.

W 2012 r. Zakład Certyfikacji uzyskał Certyfikat Akredytacji nr AC 156 Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), który potwierdza kompetencje do działania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065 i wymagań akredytacyjnych PCA. Akredytacja ta umożliwia udzielanie certyfikatów uznawanych na całym świecie certyfikatów. Zakład Certyfikacji udziela certyfikatów zgodności dla płyt z materiałów drewnopochodnych zgodnie z wymaganiami dokumentów normatywnych znajdujących się w zakresie akredytacji.

Oferujemy dobrowolną certyfikację dla producentów płyt drewnopochodnych na zgodność z limitami emisji formaldehydu na podstawie:

Zachęcamy do zapoznania się z programem, który zawiera procedury oceny, zasady udzielania, utrzymywania, rozszerzania lub ograniczania, zawieszania, cofania dokumentów certyfikacyjnych oraz informacje o procedurach rozpatrywania skarg i odwołań. Opis praw i obowiązków zawiera wzór umowy, który jest udostępniany wnioskującym.  
Dodatkowe informację w tym informacja o opłatach i wykaz nadzorowanych dokumentów certyfikacyjnych, udzielane są na życzenie.

Formularze do pobrania:

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zakładu Certyfikacji: