Nasi pracownicy

Prezes Zarządu - mgr inż. Leszek Danecki
e-mail: leszek.danecki@obrppd.com.pl

Główna Księgowa - Irena Dembek
e-mail: irena.dembek@obrppd.com.pl

Dział księgowości :
mgr Beata Dembek: beata.dembek@obrppd.com.pl

Sekretariat: obrppd@obrppd.com.pl
mgr Tatiana Dermanowska: tatiana.dermanowska@obrppd.com.pl

Laboratorium Techniczno-Technologiczne:

Kier. mgr inż. Grzegorz Czapiewski: grzegorz.czapiewski@obrppd.com.pl
inż. Mikołaj Sumionka: mikolaj.sumionka@obrppd.com.pl

Zewnętrzni doradcy techniczni w zakresie pozyskiwania dotacji oraz wdrażania innowacji:

mgr inż. Mateusz Kaniowicz: mateusz.kaniowicz@obrppd.com.pl (880 663 215)
mgr inż. Krzysztof Kruciński: krzysztof.krucinski@obrppd.com.pl (570 651 832)

Pracownia Technologiczna:

Kier. mgr inż. Marek Dudziec: marek.dudziec@obrppd.com.pl
mgr inż. Siergiej Dermanowski: siergiej.dermanowski@obrppd.com.pl

Laboratorium Badawcze:

Laboratorium Badania Wyrobów:
Kier. mgr inż. Mirosława Mrozek: mirka.mrozek@obrppd.com.pl
p. o. zast. kier. LB mgr inż. Anna Gradowska: anna.gradowska@obrppd.com.pl

Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych:
Kier. inż. Dariusz Orlikowski: darek.orlikowski@obrppd.com.pl
mgr inż. Marek Jakiełek: marek.jekielek@obrppd.com.pl

Zakład Certyfikacji Wyrobów:

Kier. mgr Maria Ostrowska: maria.ostrowska@obrppd.com.pl

Specjalista

prof. dr hab. Danuta Nicewicz: d.nicewicz@obrppd.com.pl
mgr inż. Maria Antoni Hikiert: maria.hikiert@obrppd.com.pl