Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych

Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych wykonuje szeroko rozumiane prace z zakresu ochrony środowiska naturalnego, takie jak pomiary emisji pyłów i substancji chemicznych oraz ich misji w środowisku naturalnym, pomiary czynników środowiskowych na stanowiskach pracy tj. natężenie hałasu, zapylenia, stężeń substancji chemicznych, natężenie oświetlenia, drgań działających na organizm człowieka, a także skuteczności wentylacji. Ponad to wykonuje pomiary specjalistyczne służące do doboru indywidualnych ochronników słuchu, projektowania rozwiązań obniżających natężenie hałasu, w tym obudów dźwiękochłonnych oraz kabin dźwiękoizolacyjnych. W spektrum naszych działań leży również dokonywanie pomiarów instalacji wentylacyjnych i wyciągowych potrzebne do ich regulacji i modernizacji.

Oferowane usługi:

  • wykonywanie pomiarów na stanowiskach pracy w zakresie: mikroklimatu, skuteczności działania instalacji wentylacyjnych.
  • usługi w zakresie poprawy warunków pracy: projektowanie obudów dźwiękoizolacyjnych z określeniem ich efektów, specjalistyczny pomiar hałasu do projektowania rozwiązań obniżających natężenie hałasu, pomiar specjalistyczny wydatków instalacji wentylacyjnych i regulacja tych instalacji.
  • pomiary w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego: pomiar emisji substancji toksycznych i pyłów, pomiar hałasu w terenie, opracowanie stref ochrony przeciwhałasowej, projektowanie instalacji do regeneracji rozpuszczalników wraz z wykonawstwem elementów instalacji, montażem i rozruchem technologicznym.