Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. w Czarnej Wodzie

OB-RPPD sp. z o.o. w Czarnej Wodzie został utworzony w wyniku połączenia Laboratoriów Branżowych przemysłu sklejek, płyt pilśniowych oraz wiórowych i jest kontynuatorem ich działalności. Najstarsze z nich - Laboratorium Branżowe Przemysłu Płyt Pilśniowych, rozpoczęło swą działalność w 1957 roku. Zadaniem Ośrodka jest inspirowanie i stymulowanie postępu technicznego i technologicznego w przemyśle płyt drewnopochodnych, w szczególności poprzez:

 • opracowywanie nowych technologii wytwarzania płyt drewnopochodnych
 • prowadzenie prac badawczych w zakresie modernizacji technologii, maszyn i urządzeń z uwzględnieniem polepszania własności wyrobów, oszczędności energii, materiałów i wody oraz ochrony środowiska,
 • opracowywanie technicznych i technologicznych ekspertyz procesów produkcyjnych, maszyn i urządzeń,
 • prowadzenie prac związanych z ustalaniem i zwalczaniem szkodliwego oddziaływania przemysłu na środowisko i warunki pracy,
 • wykonywanie badań gotowych wyrobów i udzielanie pomocy w uzyskiwaniu świadectw, aprobat technicznych i atestów oraz patentów,
 • opracowywanie prognoz kształtowania się wielkości produkcji poszczególnych rodzajów płyt drewnopochodnych i związanego z tym zapotrzebowania na surowce i materiały pomocnicze,
 • wykonywanie analiz kształtowania się trendów w produkcji i konsumpcji poszczególnych rodzajów płyt drewnopochodnych w kraju i w Europie,
 • uczestniczenie i udzielanie pomocy w upowszechnianiu nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w przemyśle płyt drewnopochodnych, łącznie z projektowaniem i wykonawstwem nietypowych zespołów i instalacji,
 • prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowo-technicznej, ekonomicznej i patentowej oraz ochrony własności przemysłowej,
 • możliwość prowadzenia produkcji doświadczalnej, pilotażowej i eksperymentalnej materiałów płytowych w skali półtechnicznej

Przedstawiciele Ośrodka Badawczo-Rozwojowego uczestniczą w pracach normalizacyjnych Komitetów Technicznych:

 • Nr 100 – ds. Wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
 • Nr 215 – ds. Projektowania i wykonawstwa konstrukcji i materiałów drewnopochodnych,
 • Nr 308 – ds. Oceny substancji niebezpiecznych w wyrobach budowlanych.

Kontakt z nami
Polityka prywatności (RODO)