Instalacja do odzysku rozpuszczalników z powietrza wyrzucanego z linii lakierowania

Oferujemy Państwu projektowanie, wykonawstwo, montaż i rozruch sprawdzonych w skali przemysłowej instalacji do odzysku rozpuszczalników z powietrza wyrzucanego z linii lakierowania: płyt pilśniowych, stolarki budowlanej, elementów mebli.

Parametry pracy instalacji:

  1. Objętościowe natężenie przepływu gazów 1000m3/m3 sorbentu x h,
  2. Stężenie rozpuszczalników w gazie do adsorpcji 0,5 g/m3,
  3. Stężenie rozpuszczalników w gazie oczyszczonym < 0,2 g/m3,
  4. Temperatura gazów do adsorpcji < 325 K,
  5. Temperatura pary wodnej do desorpcji 400 - 450 K

Efekty:

  1. Zmniejszenie emisji rozpuszczalników do atmosfery o min. 50%.
  2. Zmniejszenie opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.
  3. Zastąpienie rozpuszczalników świeżych - regenerowanymi.