Pracownia Projektowa i Prototypownia (Warsztat-Prototypownia)

Pracownia Projektowa i Prototypownia posiada wieloletnie doświadczenie w budowie oraz modernizacji węzłów technologicznych, instalacji do usuwania związków lotnych urządzeń lakierniczych, instalacji odciągowych i wentylacyjnych jak też nietypowego oprzyrządowania do badań technologicznych i badania właściwości gotowych wyrobów. Prace, w zależności od potrzeb, wykonywane są w różnych cyklach. Mogą obejmować; wykonanie potrzebnych pomiarów, opracowanie wyników pomiarów i dalej na ich podstawie założeń projektowych, sporządzenie projektu, realizację projektu, montaż i uruchomienie instalacji czy urządzenia oraz sprawdzenie i ocenę jego działania. Zakres i ewentualne jego etapowanie uzgadniane są każdorazowo z klientem.

Pracownia Projektowa i Prototypownia z zapleczem warsztatowym oferuje: