Komora Badawcza - do oznaczania emisji formaldehydu metodą analizy gazowej

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie produkuje komory badawcze do oznaczania emisji formaldehydu metodą analizy gazowej zgodnie z normami:

  • EN 717-2:1995 (dawna DIN 52368)
  • PN-F-06106-3:1994

Oferowana przez OB-RPPD komora badawcza spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN ISO 12460-3. Zastosowane rozwiązania techniczne należą do najnowocześniejszych jakie są obecnie stosowane w świecie.

Praca komory jest w pełni zautomatyzowana. Komora nie wymaga żadnego nadzoru podczas pracy. Zastosowano w niej nowoczesne i łatwe w obsłudze rozwiązania oprogramowania i sterowania pracą o dużej trwałości oraz bezawaryjności. Komora badawcza przeznaczona jest do wykonywania bieżących analiz i oceny higieniczności materiałów stosowanych głównie w przemyśle meblarskim, tj.: płyt wiórowych laminowanych i okleinowanych, sklejki zwykłej i uszlachetnionej, płyt pilśniowych lakierowanych i okleinowanych, sztucznych oklein, powłok wytwarzanych w trakcie wykańczania mebli, itp. Wymiary pojedynczej próbki do badania wynoszą: 400 mm x 50 mm x grubość próbki. Każda z próbek jest oddzielnie znakowana. Komora Badawcza jest niezbędnym elementem prowadzenia systematycznej kontroli emisji formaldehydu zgodnie z “Wytyczną w sprawie klasyfikacji płyt drewnopochodnych i kontroli emisji formaldehydu” w wersji z czerwca 1994r., tzw. „Wytyczna DIBt-100, wydana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej w Berlinie”, której podlegają podmioty, które podpisały z instytutem zachodnioeuropejskim umowę o kontroli i nadzorze i co za tym idzie, posiadają uprawnienia do posługiwania się znakiem informującym o spełnianiu przez wyrób wymagań dla klasy emisji E1. Oferowaną komorę badawczą można oglądać w naszym Ośrodku. Termin wykonania i warunki dostawy - do uzgodnienia.