Aktualności

United States Environmental Protection Agency (US.EPA)

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o. o. w Czarnej Wodzie (Research & Development Centre for Wood-Based Panels) został uznany przez United States Environmental Protection Agency (US.EPA), w ramach regulacji US EPA TSCA Tytuł VI “Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products” („Normy emisji formaldehydu dla tworzyw drzewnych”) z dnia 12.12.2016r, jako jednostka certyfikująca (Third Party Certifier – TPC), która może certyfikować produkty drewnopochodne zgodnie z TSCA Tytuł VI.

Lista uznanych jednostek TPC na stronie: https://www.epa.gov/formaldehyde/recognized-third-party-certifiers-under-formaldehyde-emission-standards-composite-wood

Więcej informacji na temat regulacji na stronie: https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products


Mieszkanie na sprzedaż

Mieszkanie 37,28 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Lokalizacja: Czarna Woda, ul. Słowackiego 10/9. Licytacja odbędzie się 05 maja 2016r.

Pobierz plik


Zawiadomienie

Działając zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Prezes Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Produktów Drzewnych Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnej Wodzie zawiadamia, że w dniu 18 lipca 2012 r. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowanym przez Pana Mikołaja Budzanowskiego – Ministra Skarbu Państwa, a Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Produktów Drzewnych Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana Mirosława Bruskiego – Prezesa Zarządu zawarta została Umowa Sprzedaży Udziałów Spółki Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnej Wodzie.

W związku z powyższym, z dniem 18 lipca 2012 r.:
wygasł stosunek dominacji pomiędzy Skarbem Państwa a Spółką Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnej Wodzie.

/~/ Mirosław Bruski
Prezes Zarządu
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
Przemysłu Produktów Drzewnych Sp. z o.o.


CARB

Pragniemy poinformować, że 05 stycznia 2012 roku California Air Resources Board (CARB) przyznał Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. status niezależnego kontrolera (TPC – Third Party Certifier) produkcji płyt drewnopochodnych w zakresie emisji formaldehydu o numerze TPC-039.W związku z tym OB-RPPD oferuje Państwu swoje usługi w zakresie prowadzenia nadzoru produkcji płyt drewnopochodnych oraz wykonania badań emisji formaldehydu zgodnie z California Air Resources Board (CARB).

W celu podjęcia współpracy należy złożyć do Zakładu Certyfikacji przy OB-RPPD wniosek o certyfikację wyrobu oraz kwestionariusz wnioskodawcy (dostępne na www.obrppd.com.pl).

Koszty certyfikacji przedstawimy po uzyskaniu od Państwa informacji o ilości wyrobów objętych nadzorem, zakresach grubości i ilości linii produkcyjnych. Ulegną one obniżeniu jeżeli producent posiada badania kwalifikacyjne i przeprowadzoną już wstępną kwalifikację swoich wyrobów.

Nadzór w ramach CARB można połączyć z umowami nadzoru lub kontroli nad innymi płytami drewnopochodnymi o wykończonych powierzchniach, co obniży koszty wizytacji u producenta i poboru prób do badań.

Lista zatwierdzonych firm (laboratoriów) oraz dokument zatwierdzający znajduje się pod n/w adresem:
http://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/listoftpcs.htm


Używamy plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania i analizować ruch na stronie. Przeczytaj o tym, jak używamy plików cookie i jak możesz je kontrolować, klikając Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Czarnej Wodzie 83-262, ul. Mickiewicza 10. NIP 592-020-33-36.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mickiewicza 10a, 83-262 Czarna Woda lub email: obrppd@obrppd.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firmy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.
  Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod obrppd@obrppd.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Mickiewicza 10a, 83-262 Czarna Woda. Informujemy również, że:
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.