EN DE RU

Zakład Certyfikacji


Działając zgodnie z przyjętą przez Dyrekcję OB-RPPD polityką jakości, dostosowania oferty do wymagań naszych klientów oraz osiągnięcia wiodącej pozycji w dziedzinie oceny jakości wyrobów w roku 2009 utworzono w strukturach Ośrodka – niezależny Zakład Certyfikacji.

Zadaniem Zakładu jest prowadzenie procesów certyfikacji dla płyt drewnopochodnych i tworzyw drzewnych zgodnie z obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do oceny zgodności wyrobów. Zakład Certyfikacji udziela certyfikatów zgodności z wymaganiami norm krajowych, europejskich, międzynarodowych, specyfikacją IKEA IOS-MAT-0003 oraz dyrektyw Unii Europejskiej. Certyfikat może obejmować wszystkie właściwości wyrobu, które są ujęte w normach i przepisach jak też może być ograniczony do jednej lub kilku wybranych własności. Zakład Certyfikacji może też objąć nadzorem laboratoria fabryk przemysłu płytowego i z innych branż przemysły drzewnego.

W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. Zakład Certyfikacji prowadzi działalność certyfikacyjną dla płyt drewnopochodnych głównie wg poniższych norm:

1. PN-EN 300 Płyty wiórowe o wiórach orientowanych (OSB)
Definicje, kwalifikacja i wymagania techniczne.
2. PN-EN 312 (org.) Płyty wiórowe Wymagania techniczne
3. PN-EN 622-1 Płyty pilśniowe Wymagania techniczne
Część 1: Wymagania ogólne
4. PN-EN 622-2 Płyty pilśniowe Wymagania techniczne
Część 2: Wymagania dla płyt pilśniowych twardych
5. PN-EN 622-3 Płyty pilśniowe Wymagania techniczne
Część 3: Wymagania dla płyt pilśniowych półtwardych
6. PN-EN 622-4 (org.) Płyty pilśniowe Wymagania techniczne
Część 4: Wymagania dla płyt pilśniowych porowatych
7. PN-EN 622-5 (org.) Płyty pilśniowe Wymagania techniczne
Część 5: Wymagania dla płyt formowanych na sucho (MDF)
8. PN-EN 636 Sklejka Wymagania techniczne
9. ASTM D 6007-2 Standardowa metoda testowa dla określenia stężenia formaldehydu w powietrzu i poziom emisji dla wyrobów drzewnych za pośrednictwem małej komory - norma dostępna w jednostce certyfikującej.
California Code Regulations – California Air Resources Board.

Pliki do pobrania: