EN DE RU

Ośrodek Informacji Naukowo - Technicznej i Współpracy z Zagranicą


Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Współpracy z Zagranicą gromadzi i udostępnia informacje fachowe dotyczące płyt drewnopochodnych w oparciu o śledzenie publikacji w wydawnictwach krajowych i zagranicznych oraz publikacjach patentowych. Analizą objęte są wszystkie liczące się czasopisma europejskie i amerykańskie. Większość tych informacji przekazywana jest zainteresowanym przez publikowanie notek informacyjnych w Biuletynie Informacyjnym Ośrodka. Ponad to dokonywane są tłumaczenia z wielu języków obcych na konkretne zamówienia poszczególnych zakładów. OINTiWzZ zajmuje się też sprawami patentowymi, tj. informacją patentową, prowadzeniem badań czystości patentowej i zgłaszaniem do Urzędu Patentowego wynalazków i znaków towarowych w imieniu przedsiębiorstw zwracających się w tych sprawach do OBRPPD. Nowoczesne i wydajne urządzenia poligraficzne zapewniają wysoką jakość druku własnych publikacji, jak też wykonywanych na zlecenia zewnętrzne.

Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Współpracy z Zagranicą oferuje usługi w zakresie: