EN DE RU

Laboratorium Badania Wyrobów


Laboratorium Badania Wyrobów. Laboratorium wykonuje badania zgodnie z Normami Polskimi, Normami Europejskimi i Międzynarodowymi oraz według metodyk dostarczonych przez zleceniodawcę. Przedstawiciele Ośrodka Badawczo-Rozwojowego uczestniczą w pracach normalizacyjnych Komitetów Technicznych:


Uczestnictwo w pracach powyższych Komitetów zapewnia posiadanie przez Ośrodek aktualnych informacji o nowo opracowanych Polskich Normach z zakresu działania Laboratorium. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. w Czarnej Wodzie jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, do którego należy od 1992 roku i jest zarejestrowany pod nr 129.

Wyniki badań Laboratorium Badania Wyrobów są honorowane przez instytucje wydające atesty i certyfikaty dla płyt drewnopochodnych. Od 2005 roku Laboratorium Badania Wyrobów jest uznawanym przez IKEA w zakresie wykonywania badań zawartości i emisji formaldehydu oraz prowadzenia nadzoru produkcji w tym zakresie dla klientów IKEA.
Oferowane usługi., wzór zlecenia, instrukcja pobrania prób.

Laboratorium Badania Wyrobów współpracuje z: