EN DE RU

Komora Badawcza - do oznaczania emisji formaldehydu metodą analizy gazowej


Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie produkuje komory badawcze do oznaczania emisji formaldehydu metodą analizy gazowej zgodnie z normami:

Oferowana przez OB-RPPD komora badawcza spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN ISO 12460-3. Zastosowane rozwiązania techniczne należą do najnowocześniejszych jakie są obecnie w świecie stosowane.

Praca komory jest w pełni zautomatyzowana. Komora nie wymaga żadnego nadzoru podczas pracy. Zastosowano w niej nowoczesne rozwiązania oprogramowania i sterowania pracą o dużej trwałości, bezawaryjności i łatwe w obsłudze. Komora badawcza przeznaczona jest do wykonywania bieżących analiz i oceny higieniczności materiałów stosowanych głównie w przemyśle meblarskim, t.j.: płyt wiórowych laminowanych i okleinowanych, sklejki zwykłej i uszlachetnionej, płyt pilśniowych lakierowanych i okleinowanych, sztucznych oklein, powłok wytwarzanych w trakcie wykańczania mebli, itp. Oznaczenia wykonywane są na próbkach o wymiarach: 400 mm x 50 mm x grubość próbki. Komora jest niezbędna do prowadzenia systematycznej kontroli emisji formaldehydu zgodnie z “Wytyczną w sprawie klasyfikacji płyt drewnopochodnych i kontroli emisji formaldehydu” w wersji z czerwca 1994r., tzw. Wytyczną DIBt-100, wydaną przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej w Berlinie; zwłaszcza w przypadku podpisania umowy z instytutem zachodnioeuropejskim o kontroli i nadzorze zezwalającej na umieszczanie znaku informującego o spełnianiu przez wyrób wymagań dla klasy emisji E1. Oferowaną komorę badawczą można oglądać w naszym Ośrodku. Termin wykonania i warunki dostawy do uzgodnienia.