EN DE RU

Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny - prof. dr hab. Danura Nicewicz- d.nicewicz@obrppd.com.pl
Sekretarz Redakcji - Maria Ostrowska- maria.ostrowska@obrppd.com.pl
Członek - Maria Antoni Hikiert- maria.hikiert@obrppd.com.pl
Członek - Kazimierz Rodzeń- kazimierz.rodzen@obrppd.com.pl