EN DE RU

Lista recenzentów


 1. prof. Štefan Barcik - Technical University in Zvolen · Department of Machinery Control and Automation. Zvolen, Slovak Republic.
  e-mail: barcik@tuzvo.sk
 2. dr hab. inż. Piotr Borysiuk prof. nadz. SGGW Warszawa, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym, Polska
  e-mail: piotr_borysiuk@sggw.pl
 3. dr hab. Dorota Dziurka, prof. nadz. UP w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, Katedra Tworzyw Drzewnych, Polska
  e-mail: ddziurka@up.poznan.pl
 4. dr hab. inż. Jóźwiak Mariusz prof. ITD Poznań, Zakład Ochrony Środowiska i Chemii Drewna, Polska.
  e-mail: m_jozwiak@itd.poznan.pl
 5. dr Marek Kociszewski UKW w Bydgoszczy, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Zakład Konstrukcji Drewnianych, Polska
  e-mail: kocisz@ukw.edu.pl
 6. doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. ÚDT LDF, Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole), Department of Wood Processing Technologies (FFWT), Czech Republic.
  e-mail: zdenek.kopecky@mendelu.cz
 7. dr hab. inż. Kowaluk Grzegorz, SGGW Warszawa, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym, Polska
  e-mail: grzegorz_kowaluk@sggw.pl
 8. dr inż. Anna Sandak - Italian National Research Council, CNR Institute of Tree and Timber IVALSAVia Biasi, 7538010 San Michele All'adige Trento Italy.
  e-mail: anna.sandak@innorenew.eu
 9. dr inż. Jakub Sandak, InnoRenew CoE,Livade 66310 Izola, Slovenia.
  e-mail: jakub.sandak@innorenew.eu