EN DE RU

Informacje o czasopiśmie


„Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie”

Nr ISSN 0209-2190

Biuletyn Informacyjny, redagowany jest od 1960 r. Artykuły naukowe, tłumaczenia z literatury obcej i innych źródeł odgrywają dużą rolę w kształceniu w Polce kadry fachowców oraz w upowszechnieniu ogólnej wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z przemysłem i stosowaniem płyt drewnopochodnych.

Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie jest kwartalnikiem (wydawanym co pół roku) opartym na systemie recenzowania peer review, wydawanym przez Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie sp. z o.o. Czasopismo kierowane jest głównie do specjalistów z branży płyt drewnopochodnych, kadry technologicznej i studentów, jak również do pozostałych czytelników z dziedzin pokrewnych, którzy swoją uwagę koncentrują na różnych zagadnieniach związanych z przerobem i obróbką drewna.

Tematyka opracowań

Wydane dotychczas numery są dostępne w bibliotece OB.-RPPD sp. z o.o. w Czarnej Wodzie.